استانداردهای آسانسور

بازرسی‌های آسانسور:

به منظور درخواست بازرسی آسانسور مدارک ذیل را به این شرکت ارسال فرمایید.

توجه: پس از اتمام کلیه عملیات نصب و راه اندازی آسانسور، تقاضای بازرسی فرمایید

  • کپی آخرین پروانه ساختمان (کاملا خوانا)
  • کپی کارت ملی مالک ساختمان

یادآوری: در زمان بازرسی حضور نماینده شرکت الزامی می‌باشد .

بازرسی‌های ادواری آسانسور (حین بهره برداری) :

به منظور درخواست بازرسی ادواری آسانسور  با همراه داشتن مدارک ذیل را به شرکت بازرسی مربوطه مراجعه فرمایید.

  • کپی آخرین پروانه ساختمان (کاملا خوانا)
  • کپی گواهینامه بازرسی آسانسور

یادآوری: در زمان بازرسی حضور نماینده شرکت  الزامی می باشد .

فایل‌ها و اطلاعات فنی مربوط به استاندارهای آسانسور:

فایل اطلاعیه سازمان ملی استاندارد در خصوص مسئولیت مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور

فایل مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور

فایل متن پیش‌نویس استاندارد آسانسورهای بدون موتورخانه

فایل پرسشنامه‌ی یکسان بازرسی آسانسورهای برقی برمبنای استاندارد ملی

فایل نام و آدرس شرکت‌های بازرسی استاندارد شهر تهران

فرم استخدام